Pierwszy odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco prowadzi malowniczymi trasami Suwalszczyzny przecinając Wigierski Park Narodowy. Szlak rozpoczyna się w miejscowości Dusznica, przy polsko-litewski przejściu granicznym Ogrodniki na drodze krajowej nr 16 . Między Dusznicą a Wigrami korzysta z lokalnych dróg polnych i drogi wojewódzkiej nr 653 w otoczeniu pól i łąk. Zaś na terenie Wigierskiego Parku Narodowego szlak prowadzi przez lasy. Pielgrzym znajdzie przy szlaku „Kamienie św. Jakuba” w Dusznicy (przy granicy), Sejnach (przy Sanktuarium MB Sejneńskiej), Krasnopolu (przed kościołem) i Wigrach (przy zespole klasztornym).