Po przejściu we Włocławku przez Wisłę szlak wiedzie przez kolejny region historyczny - Kujawy. Szlak wyprowadza z miasta przez zwartą otulinę lasów porastających wydmy i piaski. Dalej szlak prowadzi przez wysoczyznę morenową, na której wytworzyły się czarne ziemie – jedne z najlepszych gleb w Polsce. Na Kujawach występują najstarsze zabytki architektury romańskiej w Polsce (z XI i XII wieku). Znajduje się tu duża część historyczno-kulturowego „Szlaku Piastowskiego”, który przebiega między innymi przez Strzelno i Kruszwicę, Brześć Kujawski i Włocławek.