Ten etap łączy Gniezno z Jeziorem Lednickim – prawdopodobnym miejscem chrztu Mieszka I. Szlak prowadzi przez tereny rolnicze, gdzie doskonale możemy zrozumieć, dlaczego właśnie tu mieszkali – nomen omen - Polanie. Tylko na krótkim odcinku z Waliszewa do Imiołek, gdy okrążamy północny skraj Jeziora Lednickiego jest las. Etap prowadzi na Lednickie Pola z widoczną z daleka „Rybą” – Bramą Trzeciego Tysiąclecia, gdzie każdego roku odbywają się spotkania młodzieży organizowane przez poznanskich dominikanów.

Chcąc odwiedzić Muzeum Pierwszych Piastów w Dziekanowicach i Ostrów Lednicki trzeba nadłożyć sporo drogi: najkorzystniej jest wówczas iść z Żydówka polną drogą do Dziekanowic. Po zwiedzeniu muzeum i Ostrowa Lednickiego można wrócić na szlak do Siemianowa (ok. 8 km więcej ) lub obejść jezioro od strony południowej i przez Lednogórę i Skrzetuszewo dotrzeć na Pola Lednickie – ten wariant wydłuża drogę o kilkanaście km.