Końcowy odcinek Lubuskiej Drogi św. Jakuba prowadzi wraz ze Szlakiem Romańskim przez pogranicze polsko-niemieckie. Spotkamy na nim aż trzy romańskie kościoły z XIII wieku (Rzepin, Drzeńsko, Kowalów). Wszystkie związane są z początkami podległego metropolii gnieźnieńskiej biskupstwa lubuskiego ze stolicą w Lubuszu założonego w 1124 r. przez Bolesława Krzywoustego. Szlak przechodzi przez Odrę do Frankfurtu. Dzisiaj pielgrzymi mogą – podobnie jak przed wiekami – iść swobodnie dalej. W dawniejszych czasach we Frankfurcie znajdował się szpital św. Jakuba, w którym pielgrzymi mogli liczyć na opiekę zdrowotną. 

Wskazówki:

Z Frankfurtu prowadzą dwie trasy Drogi św. Jakuba w kierunku Berlina, z których południowa wiedzie następnie do Lipska. Planowany jest także bezpośredni szlak z Frankfurtu do Lipska. Więcej o Camino w Brandenburgii na stronie www.brandenburger-jakobswege.de