Po wyjściu z Żabna szlak dochodzi do Manieczek – właścicielem tutejszego majątku był Józef Wybicki, autor słów polskiego hymnu narodowego.  Ufundował on także tutejszy klasycystyczny kościół. W Błociszewie mijamy kolumnę św. Rocha, przedstawionego w stroju pielgrzymim. Główne atrakcje Rąbinia grupują się wokół gotyckiego kościoła (z dodanym  później barokowym wystrojem) z II połowy XV wieku. Na sąsiednim cmentarzu znajduje się nekropolia zasłużonego dla Wielkopolski rodu Chłapowskich. Przy przejeździe kolejowym w Bieżynie znajduje się przystanek Krzy-wińskiej Kolejki Drezynowej. Celem – i jednym z  najważniejszych obiektów Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba - dzisiejszego etapu jest opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Sięgający XII wieku jest jednym z trzech czynnych klasztorów benedyktynów w Polsce (pozostałe to Tyniec koło Krakowa i Biskupów koło Nysy). Obok znajduje się parafialny kościół pw. św. Leonarda - jeden z cenniejszych zabytków sztuki romańskiej w Wielkopolsce.