Małopolska Droga św. Jakuba rozpoczyna się przy kościele dominikanów pw. św. Jakuba w Sandomierzu. Warto jednak przed wyjściem na szlak zatrzymać się na kilka godzin w Sandomierzu i zwiedzić historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy miasta wpisany na listę Pomników Historii RP. Odcinek prowadzi malowniczymi trasami Wyżyny Sandomierskiej, wyniesionej na wysokość 240 – 297 m n.p.m., z bardzo gęstą siecią dolin i wąwozów lessowych. Unikatowym obiektem sakralnym na tym odcinku jest murowana kaplica zwana Betlejemską (1640 r.) w Ossolinie.