Z Dobrzynia nad Wisłą szlak prowadzi przez południową część historycznej Ziemi Dobrzyńskiej. Rozciąga się ona wzdłuż Jeziora Włocławskiego – największego w Polsce sztucznego zbiornika wodnego spiętrzającego wody Wisły. Jest to obszar rolniczy, ukształtowany na wysoczyźnie morenowej płaskiej, o niewielkich różnicach wysokości. Z Dobrzynia szlak wychodzi w kierunku doliny Wisły i dalej drogami polnymi utwardzonymi i asfaltowymi dochodzi do DK 67, wzdłuż której chodnikiem dochodzimy do Włocławka. Po przejściu mostu drogowego szlak przebiega koło katedry p.w. Wniebowzięcia NMP.