Szlak wiedzie w pobliżu Warty i licznych jezior, wśród pól i rozproszonych zabudowań gospodarczych. W okresie międzywojennym był to obszar pogranicza polsko-niemieckiego. Historia trudnych momentów we wzajemnych polsko-niemieckich relacjach i bardzo malownicza okolica czynią ten etap niezwykle interesującym.

Wskazówki:

Pielgrzymi rowerowi powinni się przygotować na trudniejszy odcinek pomiędzy Sterkami a Dormowem (około 5 km) ze względu na piaszczysty charakter drogi. Od Międzychodu do drogi krajowej nr 24 towarzyszą nam niebieskie znaki szlaku pieszego E11. Dalej do Dormowa zgodnie ze szlakiem czarnym i po ok. 2 km żółtym.