Szlak z Toszka prowadzi głównie lokalnymi drogami asfaltowymi przez wsie Wyżyny Śląskiej. Za Nakłem przekracza granicę województw: śląskiego i opolskiego (w tym miejscu kilkudziesięciometrowy odcinek kamienistej drogi). Na wysokosci Sieroniowic szlak przekracza drogę krajowa nr 88 (tu konieczna jest wzmożona ostrożność), a następnie wiaduktem przechodzi nad autostradą A4. Za miejscowością Zimna Wódka szlak korzysta coraz częściej z dróg polnych i stopniowo prowadzi coraz wyżej; za Czarnocinem wchodzi na teren Parku Krajobrazowego Góra św. Anny. W Porębie z prawej strony dochodzi Częstochowska Droga św. Jakuba, z którą szlak na Via Regia wspina się dróżkami maryjnymi (liczne kaplice towarzyszące pielgrzymom od 300 lat) na Górę św. Anny – najwyższe wzniesienie (400 m n.p.m.) i najważniejsze sanktuarium Górnego Śląska.