Ze wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO warszawskiego Starego Miasta szlak prowadzi Traktem Królewskim na południe przez Solec i Ujazdów do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. Po drodze mijamy liczne odbudowane lub zrekonstruowane po 1945 r. obiekty historyczne z Zamkiem Królewskim czy dwiema bazylikami: archikatedralną pw. Męczeństwa św. Jana oraz pw. Świętego Krzyża. Z Siekierek dalej w kierunku Wilanowa, gdzie wchodzimy na skarpę wiślaną i wędrujemy przez Natolin i Kabaty. Na Kabatach znajduje się tablica upamiętniająca pielgrzymkę rycerza Andrzeja herbu Ciołek do Santiago de Compostela w 1404 r. Dalej kierujemy się przez Las Kabacki do Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie.