Szlak wychodzi z Barczewa przez rzekę Kiemas w kierunku zachodnim do wsi Wrocikowo. Między Wrocikowem a wsią Łęgajny korzysta z dróg polnych prowadzących na południe od drogi krajowej nr 16; przekraczamy ją dopiero na wysokości Łęgajn (należy zachować ostrożność na tym przejściu!). We wsi Zalbki skręcamy w lewo i niebawem wchodzimy w granice administracyjne Olsztyna. Wędrujemy ulicami: Wiosenną, Letnią, Tracką, Zientary-Malewskiej, Pieniężnego, Dąbrowszczaków aż do Wysokiej Bramy. „Kamienie św. Jakuba” znajdziemy w Barczewie (przy ul. Mickiewicza) i w Olsztynie (przy Centrum Świętego Jakuba).

Uwagi:

Między Łęgajnami a Zalbkami możliwe duże zabłocenie. Pielgrzymi rowerowi mogą objechać ten leśny odcinke lokalną drogą przez Nikielkowo.