Etap prowadzi przez malownicze tereny Puszczy Noteckiej położone nad Wartą i licznymi jeziorami. Utworzony tutaj Sierakowski Park Krajobrazowy obejmuje obszary Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Podziwiać tu możemy wzgórza morenowe, wydmy, doliny licznych rzek oraz rynny polodowcowych jezior. Atrakcją są dwie przeprawy promowe w Wartosłwiu i Chojnie dostępne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. 

Wskazówki:

Szlak główny biegnie od przeprawy promowej w Wartosławiu do Sierakowa razem z Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym (znaki niebieskie). W przypadku, gdy prom jest nieczynny, należy obrać wariant alternatywny z Wartosławia przez Lubowo do następnej przeprawy Karolewo – Chojno lub kontynuować wędrówkę aż do Sierakowa. Wariant  jest oznakowany muszlami, a od siedziby Leśnictwa Kłodzisko biegnie razem z nim żółty szlak pieszy. Dystans Wartosław – Sieraków jest po obu stronach Warty taki sam.