Widokowym grzbietem podążamy na zachód, finalnie schodząc z niego za Zebrzydką (577 m npm) do Górek Wielkich, przy kościele pw. Wszystkich Świętych. Niedaleko znajdują się dwór z pięknym parkiem, związany z Zofią Kossak-Szczucką oraz klasztor franciszkanów. Dalej prawym brzegiem rzeki Brennicy i dalej Wisły (ścieżka rowerowa) dochodzimy do mostu w ciągu ul. Sportowej i przechodzimy na lewy brzeg Wisły. Na Rynku w Skoczowie znajduje się Muzeum św. Jana Sarkandra i piękna fontanna przedstawiająca Jonasza z rybą. Następnie idziemy na wzgórze zwane Kaplicówką, gdzie znajduje się kaplica św. Jana Sarkandra i gdzie Jan Paweł II odprawił mszę św. w roku 1995. Stąd już blisko do celu odcinka - Simoradza z kościołem św. Jakuba.

Uwaga:

Powyższy opis jest skróconą wersją tekstu Przewodnika Pielgrzyma, autorstwa Dagoberta Drosta, ks. Andrzeja Loranca i i ks. Stanisława Pindela oraz Stanisławy Więzik, dostępnego na stronie www.bractwojakuboweszczyrk.pl