Widokowym grzbietem podążamy na zachód, finalnie schodząc z niego za Zebrzydką (577 m npm) do Górek Wielkich, przy kościele pw. Wszystkich Świętych. Niedaleko znajdują się dwór z pięknym parkiem, związany z Zofią Kossak-Szczucką oraz klasztor franciszkanów. Dalej prawym brzegiem rzeki Brennicy i dalej Wisły (ścieżka rowerowa) dochodzimy do mostu w ciągu ul. Sportowej i przechodzimy na lewy brzeg Wisły. Na Rynku w Skoczowie znajduje się Muzeum św. Jana Sarkandra i piękna fontanna przedstawiająca Jonasza z rybą. Następnie idziemy na wzgórze zwane Kaplicówką, gdzie znajduje się kaplica św. Jana Sarkandra i gdzie Jan Paweł II odprawił mszę św. w roku 1995. Stąd już blisko do celu odcinka - Simoradza z kościołem św. Jakuba.

Uwaga:

Powyższy opis jest skróconą wersją tekstu Przewodnika Pielgrzyma, autorstwa Dagoberta Drosta, ks. Andrzeja Loranca i i ks. Stanisława Pindela oraz Stanisławy Więzik, dostępnego na stronie www.bractwojakuboweszczyrk.pl

Orte entlang des Weges

Błatnia - Górki Wielkie – Skoczów - Simoradz

Dieser Download ist kostenlos
GPS-Tracks, Informationen und Karten bieten wir zum kostenlosen und anonymen Download an. Alle für die Reise wichtigen Informationen wollen wir auch in Zukunft so anbieten können. Dank grosszügiger Spender, welche uns gelegentlich etwas Geld gespendet haben, war uns das bisher möglich. Mit einer kleinen Spende hilfst Du, dass wir die wichtigsten Informationen auch in Zukunft kostenlos weitergeben können. Mit den Spenden finanzieren wir unsere Internetplattform, halten sie aktuell und auf dem technisch richtigen Niveau. Vielen Dank für Deine Unterstützung.

Der Download läuft bereits, ganz ohne Spende !
PS: Falls der Download nicht startet: hier klicken

Guten Tag

Möchten Sie Ihr Hotel, Restaurant oder Ihren Shop am Etappenziel bewerben? Mehr Informationen dazu:

https://camino-europe.eu/de/l/l2/

Herzliche Grüsse
Ihr Camino Europe Team