Etap ten prowadzi przez Sierakowski Park Krajobrazowy i Puszczę Notecką. Są to tereny ściśle związane z dawnym klasztorem bernardynów w Sierakowie (obecnie kościół parafialny w Sierakowie zwany jest „perłą wśród jezior”). Trasa Lubuskiej Drogi św. Jakuba z Chojna aż do Sierakowa pokrywa się ze Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym. Wielkie kompleksy leśne będą odtąd towarzyszyć pielgrzymom aż do granicy na Odrze. 

Wskazówki:

Pewną trudność dla rowerzystów mogą stanowić odcinki piaszczyste i dwa dość strome podjazdy. Większość trasy biegnie drogami gruntowymi. Tylko z Sierakowa do Góry i krótki odcinek przez Ławicę prowadzi asfaltem. Od Góry do Międzychodu niebieskie znaki szlaku pieszego E11.