Z klasztoru w Studziannej trasa prowadzi turystycznym szlakiem czerwonym aż do końca tego etapu. Początkowo asfaltowa, od Anielina staje się drogą polną, a następnie prowadzi przez Lasy Spalskie (obszar Natura 2000) do mauzoleum mjr. Henryka „Hubala” Dobrzańskiego i jego żołnierzy. Następnie lasami dochodzi do Pilicy. Po drugiej stronie rzeki widoczny jest romański kościół św. Idziego. Szlak biegnie obok starego młyna wodnego, a następnie przez tereny ogródków działkowych dochodzi do Inowłodza, gdzie znajduje się jeden z najsłynneisjzych romańskich kościołów w centralnej Polsce.