Historia Międzyrzecza liczy ponad 1000 lat. Wymieniony w „Kronice” biskupa Thietmara w roku 1005 jako miejsce męczeńskiej śmierci pięciu benedyktynów uznanych za pierwszych męczenników polskich. Do czasu rozbiorów Międzyrzecz był największym miastem i najważniejszą strażnicą na zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej.

Spokojna droga prowadzi przez lasy i rozległe pola do Bledzewa. Jego historia przez 700 lat związana była z opactwem cystersów. W połowie XIX w. władze pruskie nakazały rozbiórkę klasztoru, a z pozyskanych materiałów wybudowano większość domów w mieście.