Ze Świerży Górnych do miejscowości Przejazd szlak prowadzi dawną Drogą Królewską widącą niegdyś z Krakowa do Wilna. Przed miejscowością Przejazd mijamy leśny rezerwat przyrody „Zagożdżon”, a dalej - rezerwat przyrody „Ponty - Dęby", na którego pofałdowanym, wydmowym terenie chronione są drzewostany dębowe na siedlisku lasu mieszanego. Do Jedlni-Letnisko wchodzimy przez rezerwatu „Jedlnia”, gdzie chroniony jest bór z dorodnym 200-letnim drzewostanem sosnowym.

Ze Świerży Górnych zielonym szlakiem rowerowym w kierunku Puszczy Kozienickiej. Po ok. 2 km przecina DK 79. Po kolejnych 2,5 km, dochodzi do miejsca skrzyżowania szlaków zielonego rowerowego oraz niebieskiego pieszego w Puszczy Kozienickiej. Należy iść prosto niebieskim pieszym. Po 3,7 km Droga św. Jakuba przecina DK 48. Po ok. 800 m szlak niebieski skręca w lewo. ŚDŚJ biegnie dalej niebieskim szlakiem rowerowym, który po ok. 4 km łączy się z czerwonym szlakiem pieszym. Dalej należy iść czerwonym pieszym, który przed miejscowością Stoki, łączy się z czarnym szlakiem pieszym. W Stokach szlaki rozłączają się. Należy iść szlakiem czarnym ok. 10 km do Jedlni-Letnisko.