Szlak prowadzi wśród malowniczych krajobrazów Wyżyny Miechowskiej. W lesie goszczańskim znajduje się Polana pod św. Mikołajem, na której znajduje się kapliczka św. Huberta. Głównym obiektem sakralnym jest Sanktuarium Diecezjalne pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, które stanowi drewniany kościół wzniesiony ok. 1340 r. z drzewa modrzewiowego, w 1748 r. przebudowany. W ołtarzu głównym sanktuarium znajduje się obraz z postacią św. Jakuba Starszego Apostoła i jego atrybutami. Ikonografię z postacią św. Jakuba odnajdziemy także w tryptyku św. Mikołaja z 1477 r. W roku 2007 r. nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jakuba i św. Bartłomieja. Przy sanktuarium działa Bractwo św. Jakuba Apostoła, które zostało agregowane do Arcybractwa św. Jakuba w Santiago de Compostela (Archicofradía Universal del Apóstol Santiago).