Rosomak

Rosomak

Cesta prírodou na severnom Spiši ako alternatívna trasa, keď nepriaznivé počasie alebo v tichu prírody pútnik kráčať cestou túži zažiť. V Podolínci v redemptoristickom kláštore a farskom kostole je umiestnéná pečať Jakubskej cesty s Credenciálom. V Podolínci jpri kláštore je tabuľa na pamiatku zadržaným rehoľníkom a prenasledovaným komunistickým režimom.

V každom ročnom období je táto trasa pre jednotlivcov aj pre skupiny uskutočniteľná.