Kezmarok

Kezmarok

Cesta prírodou z mesta Kežmarok na severnom Spiši ako alternatívna trasa, keď nepriaznivé počasie alebo v tichu prírody pútnik kráčať cestou túži zažiť. V Kežmarku je umiestnéná

pečať Jakubskej cesty s Credenciálom na troch miestach: greckokatolícky kostol, informačné centrum a bazilika sv. Kríža.

V každom ročnom období je táto trasa pre jednotlivcov aj pre skupiny uskutočniteľná.