Cerveny Klastor

Cerveny Klastor

Cesta prírodou na Spiši vedie od kláštora kartuziánov – Červený kláštor kde sa nachádza aj múzeum a možnosti ubytovania s pohľadom na Dunajec, kde sa splavuje na plti a chodník s výhľadom na Tri kopy. Nachádza sa tu aj Európsky most, ktorý spája Poľsko a Slovensko. Je výhradne pre peších.

 

Možnosť si prezrieť areál historického kláštora

spolu s kaplnkou sv. Antona. V kláštore je umiestnená

pečať Jakubskej cesty s Credenciálom. Vziať si možno aj pútnicku palicu.

V každom ročnom období je táto trasa pre jednotlivcov aj pre skupiny uskutočniteľná.