Kosice

Kosice

Cesta prírodou z historického mesta Košice až do malebného miesta Predná Holica vedie cez Čermeľ a Jahodnú. Košice sa stali v roku 2013 Európske hlavné mesto kultúry. Toto mesto

má mnoho historických pamiatok: rozsiahle sakrálne aj svetské budovy od 14. storočia po 21. storočie:

židovskú synagógu, kalvinsky kostol, evanjelický kostol, tri univerzity, premonštrátsky kostol, kostol jezuitov, dominikánov, augustiniánov, katedrálu sv. Alžbety, nový

Predna Holica

Predna Holica

evanjelický kostol na Terase, greckokatolícku katedrálu a pravoslávny kostol, Miklušovu vaznicu,

Košickú vyhliadku, Košický hrad, Zoo, Divadlo, Filharmóniu, Múzeum letectva, Technické múzeum, mnoho spievajúcich fontán a záhrad.

Možnosť si prezrieť areál starého mesta spolu s kaplnkou sv. Michala a katedrálou sv. Alžbety zo 14. storočia. V katedrále je

pečať Jakubskej cesty s Credenciálom. Vziať si možno aj

pútnicku palicu.