Vysny Klatov

Vysny Klatov

Cesta prírodnou scenériou a lesov z Abova cez Kojšovskú hoľu do malebného mestečka baníctva

na Spiši.Nachádza sa tam aj židovský cintorín, kaplnka sv. Kríža, Oáza Jakubskej cesty, jazero Thurzov, gotický chrám Nanebovzatia Panny Márie, evanjelický chrám sv. Michala s najstarším barokovým organom na Slovensku. Zaujímavosťou sú aj vyhliadky na mesto od gelnického hradu, starý kamenný most, banícke múzeum, pamatník na mieste Synagógy

Gelnica

Gelnica

a socha Matky s dieťaťom pred Nemocnicou.

Gelnica je mesto troch národností slovenskej, nemeckej a židovskej a 27 krížov postavených počas 700 rokov existencie mesta. Možnosť si prezrieť areál Turzovských kúpeľov.

Cesta vedie cez prírodné územie bez rušivých vplyvou veľkomesta a diaľnice.

V každom ročnom období je táto trasa pre jednotlivcov aj pre skupiny uskutočniteľná.

Anmerkungen

Jakubska cesta je zaujímava pútnicka trasa, ktorá začína v dedinke Vyšný Klatov a vedie do historického maníckeho mesta Gelnica na južnom Spiši.

Orte entlang des Weges

Visny Klatov-Kericka Bela-Velky Folkenar-Jakobovce-Gelnika

Cesta je značená žltou šípkou a začína pri informačnej tabuli Jakubskej cesty Komunity Ján Krstiteľ Vyšný Klátov až do mesta Gelnica.

Nie je náročná. Absolvovať trasu možno počas celého roka

Dieser Download ist kostenlos
GPS-Tracks, Informationen und Karten bieten wir zum kostenlosen und anonymen Download an. Alle für die Reise wichtigen Informationen wollen wir auch in Zukunft so anbieten können. Dank grosszügiger Spender, welche uns gelegentlich etwas Geld gespendet haben, war uns das bisher möglich. Mit einer kleinen Spende hilfst Du, dass wir die wichtigsten Informationen auch in Zukunft kostenlos weitergeben können. Mit den Spenden finanzieren wir unsere Internetplattform, halten sie aktuell und auf dem technisch richtigen Niveau. Vielen Dank für Deine Unterstützung.

Der Download läuft bereits, ganz ohne Spende !
PS: Falls der Download nicht startet: hier klicken

Guten Tag

Möchten Sie Ihr Hotel, Restaurant oder Ihren Shop am Etappenziel bewerben? Mehr Informationen dazu:

https://camino-europe.eu/de/l/l2/

Herzliche Grüsse
Ihr Camino Europe Team