Vysny Klatov

Vysny Klatov

Cesta prírodnou scenériou a lesov z Abova cez Kojšovskú hoľu do malebného mestečka baníctva

na Spiši.Nachádza sa tam aj židovský cintorín, kaplnka sv. Kríža, Oáza Jakubskej cesty, jazero Thurzov, gotický chrám Nanebovzatia Panny Márie, evanjelický chrám sv. Michala s najstarším barokovým organom na Slovensku. Zaujímavosťou sú aj vyhliadky na mesto od gelnického hradu, starý kamenný most, banícke múzeum, pamatník na mieste Synagógy

Gelnica

Gelnica

a socha Matky s dieťaťom pred Nemocnicou.

Gelnica je mesto troch národností slovenskej, nemeckej a židovskej a 27 krížov postavených počas 700 rokov existencie mesta. Možnosť si prezrieť areál Turzovských kúpeľov.

Cesta vedie cez prírodné územie bez rušivých vplyvou veľkomesta a diaľnice.

V každom ročnom období je táto trasa pre jednotlivcov aj pre skupiny uskutočniteľná.